Privacy Statement

Privacy statement

Inleiding
Dit is de Privacy statement van Moonen Schoenen. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Verzamelde gegevens
Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks door de klant worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Moonen Schoenen voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wijzigingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens kun je te allen tijde richten aan:
Moonen Schoenen
Dorpsstraaat 33
5241EA Rosmalen
073-5212374